Nye kollekter

Allerførst – hvad er en kollekt?

En kollekt er præstens bøn på menighedens vegne før første skriftlæsning i begyndelsen af gudstjenesten samt bønnen inden velsignelsen i slutningen af gudstjenesten.

I mange år har man i kirkerne brugt det, der kaldes Veit Dietrichs kollekter fra 1552 og Missalekollekterne fra 500-årene ved alle højmesser. For nogle år siden udkom nye kollekter skrevet af henholdsvis Anna Sophie Seidelin, Johannes Johansen og Holger Lissner. Efter godkendelse af menighedsrådet kunne de bruges ved højmesser og andre kirkelige handlinger.

Nu er der imidlertid udkommet endnu en bog med bønner til brug ved højmesser og ved andre kirkelige handlinger. Kollekterne/bønnerne er skrevet af præsten og salmedigteren Holger Lissner. Jeg har, efter godkendelse fra biskoppen og menighedsrådet, valgt at bruge de nye kollekter ved mine højmesser.

Begrundelsen for mit valg er, at der er tale om meget nærværende og smukke bønner, som er nutidige i deres præg. De nye kollekter slår på fremragende vis søndagens tema an, åbner gudstjenesten med en anderledes, moderne tone, som nutidsmennesket bedre kan relatere sig til. Hvor de gamle kollekter mere maner til, at jeg skal bekende mine synder, tager de ny kollekter oftest emner op fra mit levede liv, og giver mig håb, livsmod, ny energi og trøst.

De nye kollekter står ikke i Salmebogen, og man har derfor kun mulighed for at lytte til dem, når de læses højt om søndagen.

Gitte Meyer Jørgensen