Personale

Præsten

Primære arbejdsområder for præsterne er forkyndelse og undervisning, men også samtale med sognets beboere samt deltagelse i møder udgør en væsentlig del.

Ønsker du en personlig samtale, er du velkommen til at kontakte en af kirkens præster ved at ringe eller sende en mail. Præsterne har tavshedspligt.

Præsterne holder også gerne hjemmealtergang hos syge og gangbesværede.

 

Kirke- og kulturmedarbejderen

Til udvalgte opgaver, f.eks. undervisning af minikonfirmander, biståes præsterne af kirkens kirke- og kulturmedarbejder.

Kirke- og kulturmedarbejderen har også opgaver i forbindelse med arrangementer i caféen.

 

Kordegnen

En central person i kirkens daglige liv er kordegnen. På hverdage foregår kordegnens arbejde på kirkekontoret med bl.a. registrering og sekretæropgaver for præster og menighedsråd.

Desuden medvirker kordegnen ved søndagens gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

 

Kirketjeneren

Mange praktiske opgaver varetages af kirketjeneren. Det gælder rengøring og daglig vedligeholdelse af kirkens bygninger og udendørsarealer.

Kirketjeneren har endvidere opgaver i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.

 

Organisten

Musikken spiller en væsentlig rolle ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken. 

Organisten har til opgave at krydre gudstjenesten med god musik, akkompagnere fællessangen, lede kirkens kor og arrangere koncerter.

 

Kirkekoret

Koret medvirker ved alle højmesser samt andre gudstjenester. Ved højmessen leder koret menighedssangen og synger herudover en motet, der knytter sig til dagens tekst.

Herudover medvirker kirkens kor ved flere musikandagter og enkelte koncerter i løbet af året.

 

Personale

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen
Sognepræst
Gitte Meyer Jørgensen
Ørbækvej 25
5700 Svendborg
Træffes bedst:
Efter aftale.
Mandag fri
Vikarpræst Helle Park Thorsen Halse
Vikarpræst
Helle Park Thorsen Halse
Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg
Træffes bedst:
Efter aftale.
Mandag fri
Kordegn Susanne Maria Brohave
Kordegn
Susanne Maria Brohave
Kordegnevikar
Birgit Pedersen
Træffes bedst:
Fredag
Kirke- og kulturmedarbejder Susanne Maria Brohave
Kirke- og kulturmedarbejder
Susanne Maria Brohave
Træffes bedst:
Efter aftale.
Lørdag fri
Kirketjener Majbrit Madsen
Kirketjener
Majbrit Madsen
Træffes bedst:
Efter aftale
Kirketjener Tine Holtegaard
Kirketjener
Tine Holtegaard
Træffes bedst:
Efter aftale
Organist Povl Chr. Balslev
Organist
Povl Chr. Balslev
Træffes bedst:
Efter aftale.
Fredag fri
Organist Amalie Hersnack Kaad
Organist
Amalie Hersnack Kaad
Træffes bedst:
Efter aftale.
Mandag fri
Korsanger - sopran Karin la Cour Lützen
Korsanger - sopran
Karin la Cour Lützen
Korsanger - sopran Cæcilie Andrea Bue
Korsanger - sopran
Cæcilie Andrea Bue
Korsanger - alt Sanne Milling
Korsanger - alt
Sanne Milling
Korsanger - alt/tenor Rikke Birkeholm
Korsanger - alt/tenor
Rikke Birkeholm
Korsanger - tenor Anders Ringgaard
Korsanger - tenor
Anders Ringgaard
Korsanger - bas Jeppe Dyhrberg Nielsen
Korsanger - bas
Jeppe Dyhrberg Nielsen

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg