Menighedsråd

Medlemmer

Formand Torben Engelhardt Holm
Formand
Torben Engelhardt Holm
Næstformand Else Brink Arndal
Næstformand
Else Brink Arndal
Kontaktperson Bodil Vagn Nielsen
Kontaktperson
Bodil Vagn Nielsen
Kasserer Preben Arndal
Kasserer
Preben Arndal
Kirkeværge Karsten Strauss
Kirkeværge
Karsten Strauss
Menigt medlem Gudrun Fussing
Menigt medlem
Gudrun Fussing
Menigt medlem Ina Anne Lionett Garner
Menigt medlem
Ina Anne Lionett Garner
Menigt medlem Kirsten Theisen
Menigt medlem
Kirsten Theisen
Menigt medlem Thomas Olfert Fischer
Menigt medlem
Thomas Olfert Fischer
Menigt medlem Verner Ejerskov Sørensen
Menigt medlem
Verner Ejerskov Sørensen

Forretningsudvalg

Torben Engelhardt Holm
Else Arndal
Preben Arndal
Gudrun Fussing
Karsten Strauss

Kirkeudvalg

Gudrun Fussing
Thomas Olfert Fischer
Ina Anne Lionett Garner

Præstegårdsudvalg

Gudrun Fussing, formand
Else Arndal

Husudvalg

Karsten Strauss
Thomas Olfert Fischer
Susanne Brohave, kirke-og kulturmedarbejder

Aktivitetsudvalg

Torben Engelhardt Holm
Ina Anne Lionett Garner
Susanne Maria Brohave, kirke- og kulturmeddarbejder
Povl Chr. Balslev, organist
Jacob Hjære, kirketjener
Præsterne

Personaleudvalg

Bodil Vagn Nielsen
Thomas Olfert Fischer
Torben Engelhardt Holm
Else Arndal
Karsten Strauss

Kommunikationsudvalg (annoncering og PR)

Thomas Olfert Fischer
Povl Chr. Balslev, organist
Susanne Maria Brohave, kirke- og kulturmeddarbejder
Evt. præst

Redaktør og webmaster

Leon Torp Nielsen
Thomas Olfert Fischer
Povl Chr. Balslev, organist

Kunstudvalg

Karsten Strauss
Torben Engelhardt Holm
Povl Chr. Balslev, organist

Valgudvalg

Verner Sørensen, formand
Ina Garner
Thomas Fischer

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg