Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Gennem dåben bliver man medlem af Den danske folkekirke.

Er man ikke døbt, men ønsker at blive det og opnå medlemskab, kontaktes en af sognets præster eller kirkekontoret.

Det gælder også, hvis man er døbt men udmeldt af folkekirken og ønsker at blive genoptaget. Dåbsattest medbringes.

 

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, sker det ved skriftelig eller personlig henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten i bopælssognet. Legitimation samt også gerne Fødsels- og dåbsattest medbringes.

Ved udmeldelse af folkekirken fraskriver man sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster, f.eks. vielse og begravelse. 

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg