Vor Frue kirkes vision

En kirke for nutiden med rødder i fortiden

Vor Frue kirke ønsker at være en åben kirke – både i konkret forstand og i mere overført betydning.

Kirken er åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Visionen for kirkens arbejde er at være:

  • En kirke, der går nye veje
    Vi opsøger alle aldersgrupper og gør dem aktive i kirkens liv og vækst.
  • En kirke, der rækker hånden ud
    Vi engagerer folk og får dem til at opleve, at kirken er imødekommende, levende, rummelig og en styrke i hverdagen.
  • En kirke, der åbner evangeliet
    Vi inspirerer, styrker og formidler kernen i kristendommen med respekt for det fundament, som kirkens lære hviler på. Men samtidig tør vi på utraditionel vis møde forskelligheden. Vi lader dette komme til udtryk både via ord, musik og åndsliv.

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg