Undervisning

Minikonfirmander, konfirmander, kirke-skolesamarbejde og skole for kirke og teologi

I dåbsbefalingen nævnes dåb og oplæring side om side. Undervisning i den kristne tro er derfor en naturlig opfølgning af dåben.

Undervisningen kan ske af forældre og faddere og i skolens kristendomsundervisning, men også kirken ønsker at give sit bidrag. Det kan være med tilbud om f.eks. undervisning af minikonfirmander og konfirmander. I nogle tilfælde arbejder skole og kirke sammen om projekter i et kirke-skole samarbejde.

Kristendomsundervisning er dog ikke forbeholdt børn og unge.  Selvom gudstjenestens prædiken dybest set er undervisning, afholder Vor Frue kirke med mellemrum arrangementer, der har mere undervisende karakter, ligesom Skole for kirke og teologi er en del af kirkens undervisningstilbud for voksne.

Læs mere om de forskellige undervisningstilbud nedenfor.

 

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen er et tilbud til børn i 3. klasse. De fleste børn er døbt, og undervisningen er tænkt som et led i dåbsoplæringen.

Som minikonfirmand går man sammen med andre på opdagelse i den kristne tro og Bibelens fortællinger. Det sker gennem musik, teater, hygge, tegning, snak og fortælling. Det er hyggeligt, oplysende, sjovt og meget spændende. Minikonfirmanderne medvirker bl.a. ved en familiegudstjeneste.

Undervisningen foreståes af kirke- og kulturmedarbejderen, kirkens præster og organister. Den tilbydes sognets skoler og strækker sig over ca. 10 gange.

 

Konfirmander

Konfirmationsforberedelsen har som mål at gøre konfirmanderne fortrolige med den kristne tro og gudstjenesten.

Undervisningen begynder i september og varer til konfirmationen, der afholdes 1. og 2. søndag i maj. Konfirmanderne er fordelt på to hold, som undervises henholdsvis tirsdag og torsdag. Hvilket hold man kommer på, afhænger af skoleskemaet.

Ud over undervisningen mødes konfirmanderne til f.eks. en temadag, udflugt, filmaften, eller anderledes gudstjeneste, som konfirmanderne selv tilrettelægger og står for. Konfirmanderne forventes at deltage i en søndagsgudstjeneste en gang om måneden i forberedelsestiden.

 

Kirke-skole samarbejde

Mellem Vor Frue kirke og sognets skoler er der et godt samarbejde, der bl.a. kommer til udtryk i to årlige arrangementer.

Påsketræf
I forbindelse med påsken inviteres skolernes 2. klasser til som Jesu disciple at opleve stemningen fra palmesøndag over dramaet skærtorsdag og langfredag til den tomme grav påskemorgen. Børnene møder op ved kirken med palmegrene, de har lavet i skolen sammen med deres lærer, og præster, kirke- og kulturmedarbejder samt organister har denne dag klædt sig ud f.eks. som en engel, Kajfas eller Judas.

Salmesangsprojekt
Hvert år tilbydes alle 4. og 5. klasser i hele Svendborg at komme i byens kirker og lære 5 salmer. Bag projektet står alle sogne i provstiet. En arbejdsgruppe bestående af præster og organister i Svendborg tilrettelægger forløbet og udvælger salmerne efter et bestemt tema. Eleverne øver sig på salmerne på skolen sammen med deres lærer. Dernæst synges salmerne i den lokale kirke, hvor præsten fortæller lidt om hver salme og salmedigterne. Endelig mødes alle elever og lærere i domkirken i Odense for at få oplevelsen af at synge sammen med tusind andre.

 

Skole for Kirke og Teologi

Skole for Kirke og Teologi er en del af folkekirkens aktiviteter i Svendborg Provsti. Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervisning inden for forskellige kirkelige og teologiske emner. Der undervises ud fra et ønske om at belyse sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv.

Undervisningen er tilrettelagt som foredrag og debat. Den foregår på skift i bykirkernes lokaler og varetages af præster og andre med solid faglig og pædagogisk baggrund.

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle interesserede er velkomne.

Skole for Kirke og Teologi støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg Provsti, men der er egenbetaling for deltagelse.

Find information om skolens kommende aktiviteter på:

www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg