Kristen meditation

Kristen meditation i kirken med mulighed for at søge ro i hverdagen. Alle er velkommen uanset baggrund.

Højmesse. Alle helgens dag. MH

Ved gudstjenesten på Alle helgens dag mindes vi vores døde med ord, musik og lystænding i kirkens lysglobe. Vi tænker med sorg på det tab, vi har lidt. Og med taknemmelighed på, hvad vores døde har betydet for os i vores liv og i vores fællesskaber. I særlig grad tænker vi på dem, vi har […]

Café. Gitte Valeur: Ved livets begyndelse

Fra livets afslutning ved foregående café vender vi denne eftermiddag blikket mod livets begyndelse: starten på menneskets livshistorie, nemlig fødslen. Gitte Valeur vil med sine 37 års erfaring som jordemoder dele nogle af de betragtninger, hun har på de store forandringer, der er sket med synet på moderskab, forældreskab, fødsel og smerte. Hvad er en […]

Musikgudstjeneste. SNUK/GMJ/MH

Svendborgs ungdomskor under ledelse af Ulrich Klostergaard og Povl. Chr. Balslev indgår sammen med sognepræsterne Merete Holck og Gitte Meyer Jørgensen ved denne gudstjeneste. Temaerne for aftenens musikgudstjeneste er liv, død, håb.

Kristen meditation

Kristen meditation i kirken med mulighed for at søge ro i hverdagen. Alle er velkommen uanset baggrund.

Hjerterummet

Hjerterummet er et rum, hvor unge bare kan være – frie for krav og forventninger. Anna og Emme, der er selv er unge, vil gerne være med til at skabe det rum. Der er plads til fælles aktiviteter f.eks. lektier, spille spil, hygge, være stille, fjolle, lytte, dele tanker og udfordringer. Er du 15-25 år, […]

Café. Susanne Maria Brohave: Litteraturcaféen

”Mørk er november og løvfaldet slut. (…) da må vort hjerte selv lyse”, skriver Thorkild Bjørnvig. Derfor gentager vi succesen fra sidste efterår og bringer lys ind i november, når vi fra hjertet deler af vore allerbedste litterære oplevelser. Kom og læs et uddrag højt af din yndlingsroman, eller et særligt digt. Det kan også […]

Taizé – meditativ lovsang

Har du lyst til at synge Taizé-sange? Det er enkle meditative kristne sange fra klosterfællesskabet i den lille sydfranske landsby Taizé. Sangene, der akkompagneres af to guitarer, har korte tekster og synges på enkle melodier. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Arrangementet begynder med 5 min. bøn i bevægelse. Efter en time med sang og […]

Kristen meditatiton

Kristen meditation i kirken med mulighed for at søge ro i hverdagen. Alle er velkommen uanset baggrund.

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg