Vor Frue kirkes vision

Vor Frue kirke er

  • En kirke, der går nye veje
    Vi opsøger alle aldersgrupper og gør dem aktive i kirkens liv og vækst. 

  • En kirke, der rækker hånden ud
    Vi engagerer folk og får dem til at opleve, at kirken er imødekommende, levende, rummelig og en styrke i hverdagen. 

  • En kirke, der åbner evangeliet
    Vi inspirerer, styrker og formidler kernen i kristendommen med respekt for det fundament, som kirkens lære hviler på. Men samtidig tør vi på utraditionel vis møde forskelligheden. Vi lader dette komme til udtryk både via ord, musik og åndsliv.