Vor Frue kirke

Velkommen til hjemmesiden for Vor Frue kirke i Svendborg.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed og ansatte. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken. Siden fortæller desuden om, hvad der sker i kirken af forskellige aktiviteter, og hvornår de foregår. Endelig kan du under menuen ”hvorfor” finde artikler af oplysende eller undervisende karakter samt det nyeste kirkeblad.

Kirken er sædvanligvis åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Vor Frue kirke er en kirke for nutiden med rødder i fortiden, og visionen er at være
- en kirke, der går nye veje
- en kirke, der rækker hånden ud
- en kirke, der åbner evangeliet


 

Månedens citat

Den kristne tro er hverken for kloge eller dumme. Den er for mennesker. Det forlanges ikke, at man skruer hovedet af, det forlanges heller ikke, at man skruer det særlig fint på. Men hvad man nu måtte have, kan bruges dér.

Dronning Margrethe II

Samtale om tro

Torsdag d. 22. september kl. 17.00-19.00

På opfordring afprøves en ny form for samtaleforum. Ud fra et kort oplæg sættes en samtale i gang, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og fortælle om egne troserfaringer. Emnet tro skal forstås i bredeste forstand. Det kan indgå i både religiøse, almen menneskelige og meget personlige sammenhænge. Alle har noget at bidrage med, og den åbne samtale er vigtig.

Samtalen ledes af sognepræst Anne-Grete Thestrup og foregår i menighedshuset. Kom og vær med!

 

p1000809 p1020613 p1020619 p1020623 p1020713 p1030167