Vor Frue kirke

Velkommen til hjemmesiden for Vor Frue kirke i Svendborg.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed og ansatte. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken. Siden fortæller desuden om, hvad der sker i kirken af forskellige aktiviteter, og hvornår de foregår. Endelig kan du under menuen ”hvorfor” finde artikler af oplysende eller undervisende karakter samt det nyeste kirkeblad.

Kirken er sædvanligvis åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Vor Frue kirke er en kirke for nutiden med rødder i fortiden, og visionen er at være
- en kirke, der går nye veje
- en kirke, der rækker hånden ud
- en kirke, der åbner evangeliet


Månedens salme

1
Ktistus er verdens lys - han og ingen anden,
født i vort mørke, født som bror blandt brødre.
Kender vi Kristus, kender vi vor Fader.
Ære være Gud!

2.
Kristus er verden fred - han og ingen anden.
Vi, som er hans, må elske vore brødre.
Kristus forener os i Gud, vor Fader.
Ære være Gud!

3.
Kristus er verdens liv - han og ingen anden,
ofret for os og svigtet, selv af brødre!
Jesus, vor frelser, bor nu hos sin Fader.
Ære være Gud!

4.
Gud er vor jubelsang - han og ingen anden.
Gud vil vi prise, hellig og treening.
Gud, som er iblandt os.
Ære være Gud!

Frederick P. Green 1969
Per Lønning 1972
Sprint 1987