Vor Frue kirke

Velkommen til hjemmesiden for Vor Frue kirke i Svendborg.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed og ansatte. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken. Siden fortæller desuden om, hvad der sker i kirken af forskellige aktiviteter, og hvornår de foregår. Endelig kan du under menuen ”hvorfor” finde artikler af oplysende eller undervisende karakter samt det nyeste kirkeblad.

Kirken er sædvanligvis åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Vor Frue kirke er en kirke for nutiden med rødder i fortiden, og visionen er at være
- en kirke, der går nye veje
- en kirke, der rækker hånden ud
- en kirke, der åbner evangeliet


Månedens salme

1 Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

2 Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

3 Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

4 Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

5 Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

6 Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

7 Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

8 Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

9 For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!

10 Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!

N.F.S. Grundtvig 1844.