Vor Frue kirke

Velkommen til hjemmesiden for Vor Frue kirke i Svendborg.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed og ansatte. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken. Siden fortæller desuden om, hvad der sker i kirken af forskellige aktiviteter, og hvornår de foregår. Endelig kan du under menuen ”hvorfor” finde artikler af oplysende eller undervisende karakter samt det nyeste kirkeblad.

Kirken er sædvanligvis åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Vor Frue kirke er en kirke for nutiden med rødder i fortiden, og visionen er at være
- en kirke, der går nye veje
- en kirke, der rækker hånden ud
- en kirke, der åbner evangeliet


Månedens salme

1
Måne og sol,
vand, luft og vind
og blomster og børn
skabte vor Gud.
Himmel og jord,
alting er hans.
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

2.
Jesus, Guds Søn,
levede her
og døde for os,
lever i dag,
ja, han er her,
ja, han er her,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

3.
Ånden, vor trøst,
levende, varm
og hellig og stærk,
taler om Gud,
bærer os frem
dag efter dag.
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Britt G. Hallqvist 1973.
Holger Lissner 1978.