Vor Frue kirke

Velkommen til hjemmesiden for Vor Frue kirke i Svendborg.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed og ansatte. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken. Siden fortæller desuden om, hvad der sker i kirken af forskellige aktiviteter, og hvornår de foregår. Endelig kan du under menuen ”hvorfor” finde artikler af oplysende eller undervisende karakter samt det nyeste kirkeblad.

Kirken er sædvanligvis åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Vor Frue kirke er en kirke for nutiden med rødder i fortiden, og visionen er at være
- en kirke, der går nye veje
- en kirke, der rækker hånden ud
- en kirke, der åbner evangeliet


 

Månedens citat

Når jeg prædiker, tager jeg ikke hensyn til hverken doktorer eller øvrighedspersoner, som jeg har en fyrretyve stykker af i menigheden. Jeg har al min opmærksomhed henvendt på tjenestepigerne og på børnene. Og hvis de lærde mænd ikke bryder sig om det, de hører - vel, døren er åben!

Martin Luther

 

p1000772 p1000796 p1000809 p1020613 p1020646 p1020722