Vor Frue kirke

Velkommen til hjemmesiden for Vor Frue kirke i Svendborg.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Det kan være spørgsmål vedr. kirkens beliggenhed og ansatte. Du kan også få svar på, hvordan du forholder dig i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt i andre situationer, hvor der kan være brug for kirken. Siden fortæller desuden om, hvad der sker i kirken af forskellige aktiviteter, og hvornår de foregår. Endelig kan du under menuen ”hvorfor” finde artikler af oplysende eller undervisende karakter samt det nyeste kirkeblad.

Kirken er sædvanligvis åben i dagtimerne. Her er du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed.

Vor Frue kirke er en kirke for nutiden med rødder i fortiden, og visionen er at være
- en kirke, der går nye veje
- en kirke, der rækker hånden ud
- en kirke, der åbner evangeliet


Månedens salme

1
Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!
2
Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som ligefuldt består.
3
Lad solen korte af sin vej,
og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom fór ej vild.
4
Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.
5
Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.
6
Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær'.
7
Lad synke kun med løvets fald
hver markens blomst i rad;
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad!
8
Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.

C.J. Boye 1833.