Kirkeskibet

Kirkeskibet kan tolkes på flere måder, der ikke udelukker hinanden.

Det udsmykker kirkens rum af samme navn.
Det forbinder byens søfolk på havet med deres kirke, hjem og havn.
Det er symbol på kirkens enhed og på menighedens fælles kurs mod solopgang og paradis.
Det minder om livets svære sejlads, som kun Kristus kan styre os frelste igennem.
Det leder tankerne hen på bibelske fortællinger om sejlads som f.eks. Noas ark og Jesus, der stiller stormen på søen.