Hvorfor

I Det nye testamente fortælles det, at Jesus som noget af det sidste opfordrede sine disciple til ved dåb og undervisning at udbrede det kristne evangelium.

På det grundlag bredte kristendommen sig fra Palæstina til Lilleasien og Sydeuropa og senere hen også til Nordeuropa.

Gennem hele den kristne kirkes historie har denne opfordring – også kaldet dåbsbefalingen eller missionsbefalingen – dannet baggrund for kirkens arbejde.

Som evangelisk-luthersk kirke arbejder også den danske folkekirke og dermed Vor Frue kirke på dette grundlag. Dåb er en naturlig del af gudstjenesten, børn og unge undervises i den kristne tro og evangeliet forkyndes for alle aldersgrupper ved gudstjenester og andre arrangementer.

Under menuerne til højre kan du finde artikler og sider med undervisende indhold.

Dåbsbefalingen/missionsbefalingen
“Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”
Mat 28, 18b-20