Navneændring

Ved ønske om navneændring ansøges på det offentliges hjemmeside www.borger.dk. Man skal bruge NemID, og man betaler et gebyr på 480 kr. via samme hjemmeside.

Det er herefter personregisterføreren/kordegnen i bopælssognet, der behandler ansøgningen. Ved spørgsmål vedr. navneændring kan denne kontaktes.

Navneændring på bryllupsdagen er ikke forbundet med betaling af gebyr.

Ansøg om navneændring