Konfirmation

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt og har gået til konfirmationsforberedelse. Gennem den forberedende undervisning, som foregår på 7. klassetrin, bliver konfirmanden fortrolig med den kristne tro og gudstjenesten. Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden.

Skolen udleverer i 6. kl. et tilmeldingsskema til konfirmationsforberedelsen. Tilmeldingen afleveres ved et indskrivningsmøde, kirken afholder inden sommerferien. Arrangementet annonceres i dagspressen. Ved indskrivningen medbringes Fødsels- og dåbsattest eller Fødsels- og navneattest.

Hent tilmeldingsskema her.

Se mere om konfirmationsforberedelsen samt konfirmationsdatoer.

Kommende konfirmander og deres forældre er velkomne til at kontakte præsterne for yderligere information og evt. aftale en samtale om konfirmationsforberedelsen.

Læs mere om konfirmation på www.folkekirken.dk