Fødsel/dåb

Fødsel

Et barns fødsel registreres i moderens bopælssogn på baggrund af jordemoders/sygehusets fødselsanmeldelse.

Hvis forældrene er ugifte, og der ønskes fælles forældremyndighed, indsendes en  omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel. Dette kræver, at begge forældre har NemID.

Det forudsættes desuden:
-at begge forældre er fyldt 18 år og ikke er under værgemål
– at moderen ikke er gift med en anden mand
– at moderen ikke har været gift med en anden mand end barnets far inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel uden at være separeret
– at moderen ikke er separeret ved fødslen

Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Det kan ske ved dåb eller navngivning. På www.familiestyrelsen.dk findes en liste over godkendte pige- og drengenavne i Danmark. Er det ønskede navn ikke på listen, er der måske mulighed for at få godkendt navnet via kirkekontoret.

Navngivning uden dåb
Der er digital selvbetjening til ansøgning om navngivning. Har forældre fælles forældremyndighed, skal begge signere digitalt. Når navngivningen er på plads, vil barnet modtage en Fødsels- og navneattest. Et barn, der er navngivet, kan godt blive døbt senere.

Navngivning ved dåb
Sker navngivning i forbindelse med dåb, skal navnet meddeles kirkekontoret, så der kan udstedes en Fødsels- og dåbsattest.

Dåb

Henvendelse om dåb sker til kirkekontoret. Her aftales tidspunkt for dåben, der almindeligvis finder sted i kirken i forbindelse med højmessen søndage kl. 10. Kordegnen oplyser om, hvilken præst man henvender sig til for en samtale forud for dåben.

Inden dåben indskrives med navn og adresse min. 2 og max. 5 faddere. For alle faddere gælder det, at de selv skal være døbt.

Dåb som voksen

Voksne, der ønsker at blive døbt, skal afgive en skriftlig erklæring om, at man ikke tidligere har modtaget den kristne dåb.

Forud for dåben sker en dåbsoplæring. Undervisningen aftales med præsten, der skal foretage dåben.

Til dåben skal der være min. 2 og max. 5 vidner. Vidnerne skal selv være døbt, og deres navne og adresser skal meddeles kordegnen inden dåben.

Læs mere om dåb på www.folkekirken.dk.