Begravelse/bisættelse

Tag det sorte kors fra graven! Plant en lilje, hvor det stod! DDS 241

I forbindelse med et dødsfald har man som pårørende mulighed for selv at træffe aftale om begravelse/bisættelse med de involverede parter, men almindeligvis sker det alt sammen gennem en bedemand.

Anmeldelse af et dødsfald foretages af en læge digitalt til CPR, eller lægen udleverer en dødsattest til bedemanden eller de pårørende. Dødsattesten afleveres herefter til personregisterføreren/kordegnen i afdødes bopælssogn, som registrerer dødsfaldet. Dette skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Ønskes der en kirkelig begravelse eller bisættelse, kontaktes den præst, der skal forestå handlingen. Dette kan evt. ske gennem bedemanden, med hvem man også aftaler, om det skal være begravelse (jordfæstelse) eller bisættelse (brænding), og om handlingen skal foregå fra kirken eller kapellet. En  anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives herefter digitalt af enten bedemanden eller de pårørende.

Forud for handlingen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten om dødsfaldet og om begravelsen/bisættelsen, hvortil der også aftales salmer.

Findes der ingen pårørende til afdøde eller andre nærtstående personer, er det afdødes bopælskommune, der påtager sig at anmode om evt. begravelse/bisættelse via en bedemand, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen/bisættelsen.

Læs mere på www.folkekirken.dk.