Kirkebil

Ældre og gangbesværede har mulighed for at benytte kirkebil til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke. Ordningen er forbeholdt sognets beboere samt sognebåndsløsere i nabosognene.

Kirkebil bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.