Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Gennem dåben bliver man medlem af Den danske folkekirke.

Er man ikke døbt, men ønsker at blive det og opnå medlemskab, kontaktes en af sognets præster eller kirkekontoret.

Det gælder også, hvis man er døbt men udmeldt af folkekirken og ønsker at blive genoptaget. Dåbsattest medbringes.

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret og medbringe sin Fødsels- og dåbsattest.

Ved udmeldelse af folkekirken fraskriver man sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster, f.eks. vielse og begravelse.