Personale

Kirken er en arbejdsplads med mangesidige funktioner, der skal varetages af dens personale.

Primære arbejdsområder for præsterne er forkyndelse og undervisning, men også samtale med sognets beboere samt deltagelse i møder udgør en væsentlig del.

Til udvalgte opgaver, f.eks. undervisning af minikonfirmander, biståes præsterne af kirkens kirke- og kulturmedarbejder.

En central person i kirkens daglige liv er kordegnen. På hverdage foregår kordegnens arbejde på kirkekontoret med bl.a. registrering og sekretæropgaver for præster og menighedsråd. Desuden medvirker kordegnen ved søndagens gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Musikken spiller en væsentlig rolle ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Organisten har til opgave at krydre gudstjenesten med god musik, akkompagnere fællessangen, lede kirkens kor og arrangere koncerter.

Mange praktiske opgaver varetages af kirketjeneren. Det gælder rengøring og daglig vedligeholdelse af kirkens bygninger og udendørsarealer. Kirketjeneren har endvidere opgaver i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.