Medlemmer

Formand
Cand. jur. Inge Marie Moritzen
Toldbodvej 1.1, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 5013
formand@vorfruekirke.dk
Næstformand, kontaktperson og intern kasserer
Cand. merc. Peder Rønnow Pedersen
Bagergade 68A, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 2406, mobil: 2242 4060
pedersail@hotmail.com
Jytte Damkier Tidl. kontorassistent Jytte Damkier
Wandallsvænge 20, 5700 Svendborg
Tlf. 9388 5115
jyda@stofanet.dk
Ellen Fruelund Tidl. lærer Ellen Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, 5700 Svendborg
Tlf. 2622 7881
ellenfruelund@hotmail.com
Lærer Lars Kierulf Larsen
Præstevænget 1, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 3509, mobil: 6130 6765
lars.kierulf.larsen@skolekom.dk

Bogholder Conny Nielsen
Høje Dong 1, 5771 Stenstrup
Tlf. 6221 7046, mobil: 3030 7046
cn@svendborgspejder.dk
Kirsten Theisen Tidl. sygeplejerske Kirsten Theisen
Dronningemaen 27C, 2.th., 5700 Svendborg
Tlf. 3058 5350
kirsten.theisen1@gmail.com
Lene Bønnelykke
Enghavevej 12, 5700 Svendborg
Tlf. 2761 0651
lenebonnelykke@gmail.com
Talekonsulent Leon Torp Nielsen
Bagergade 68A, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 2406, mobil: 4088 3115
leontorp@hotmail.com
Karsten Strauss Tidl. lærer Karsten Strauss
Krebsen 58, 5700 Svendborg
Tlf. 5196 2650
kam.strauss@mail.dk

 

 Suppleanter:

Tidl. studielektor Paul Verner Skærved
Bagergade 48, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0946, mobil 4015 6496
pvskaerved@gmail.com
Victoria S. Damm Rengøringsassistent Victoria S. Damm
Mølmarksvej 12, 5700 Svendborg
Tlf. 2294 0655
victoria.dam@hotmail.dk

 

Foruden ovenstående valgte medlemmer er kirkens to præster samt en repræsentant valgt blandt medarbejderne en del af menighedsrådet.

 

Ekstern kirkeværge:

Steen Hjorslev
Strandvej 30, 5700 Svendborg
Tlf. 5179 4629
steenhjorslev@yahoo.dk