Håndværkerinfo

Kirkens bygninger består af selve kirken, et tilhørende menighedshus med mødelokaler og kirkekontor samt præsteboliger henholdsvis i Bagergade og på Ørbækvej.

Menighedsrådet har ansvaret for bygningernes løbende vedligeholdelse. Opgaven varetages i praksis af en ekstern kirkeværge, der har den overordnede kontakt til håndværkere m.m.

Håndværkere, der skal udføre arbejde på kirkens bygninger, kan finde information på nedenstående infoblade.

INFOBLAD Betingelser vedr. arbejder for Vor Frue kirke

INFOBLAD Kirke og menighedshus

INFOBLAD Bagergade

INFOBLAD Ørbækvej