Kirke-skole samarbejde

Mellem Vor Frue kirke og sognets skoler er der et godt samarbejde, der bl.a. kommer til udtryk i 2 årlige arrangementer.

Påsketræf

I forbindelse med påsken inviteres skolernes 2. klasser til at opleve hele påskedramaet. Præster, kirke- og kulturmedarbejder samt organister har denne dag klædt sig ud f.eks. som en engel, Kajfas eller Judas.

Børnene møder op ved kirken med palmegrene, de har lavet i skolen sammen med deres lærer. De går herefter ind i kirken og oplever stemningen fra palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel, dramaet skærtorsdag, hvor Judas forrådte Jesus, og de kommer selv til at spille Jesu disciple. Dernæst oplever de langfredag, hvor de møder Kajfas. Endelig kommer de til den tomme grav, hvor Jesu ligklæder ligger inde i gravhulen, og en engel fortæller dem, hvad der skete påskemorgen.

Arrangementet afsluttes med at synge en påskesalme.

Salmesangsprojekt

Hvert år tilbydes alle 4. og 5. klasser i hele Svendborg at komme i byens kirker og lære 5 salmer.

Der er tale om et projekt, som alle sogne i provstiet står bag. En arbejdsgruppe bestående af præster og organister i Svendborg tilrettelægger forløbet og udvælger de 5 salmer, som eleverne skal stifte særligt bekendtskab med. Salmerne udvælges efter et bestemt tema.

Projektet har 3 faser: Først øver eleverne sig på salmerne på skolen sammen med deres lærer. Dernæst synges salmerne i den lokale kirke, hvor præsten fortæller lidt om hver salme og salmedigterne. Endelig mødes alle elever og lærere i domkirken i Odense for at få oplevelsen af at synge sammen med tusind andre. Der sluttes af med at dyste klassevis. Det gælder her om at lytte til orglet, hvor organisten spiller salmer, som eleverne skal gætte.

Udover at lære de 5 salmer og få oplevelsen ved at synge sammen giver arrangementet god mulighed for at lære om kirkens og kristendommens historie samt anledning til at samtale om livets store emner.