Undervisning

I dåbsbefalingen nævnes dåb og oplæring side om side. Undervisning i den kristne tro er derfor en naturlig opfølgning af dåben.

Undervisningen kan ske af forældre og faddere og i skolens kristendomsundervisning, men også kirken ønsker at give sit bidrag. Det kan være med tilbud om f.eks. undervisning af minikonfirmander og konfirmander. I nogle tilfælde arbejder skole og kirke sammen om projekter i et kirke-skole samarbejde.

Kristendomsundervisning er dog ikke forbeholdt børn og unge.  Selvom gudstjenestens prædiken dybest set er undervisning, afholder Vor Frue kirke med mellemrum arrangementer, der har mere undervisende karakter, ligesom Skole for kirke og teologi er en del af kirkens undervisningstilbud for voksne.