Kirkekor

Vor Frue kirkes kor består af 6 sangere fordelt på 2 sopraner, 2 alter, 1 tenor og 1 bas.

Koret medvirker ved alle højmesser samt andre gudstjenester. Ved højmessen leder koret menighedssangen og synger herudover en motet, der knytter sig til dagens tekst. Ved kirkelige handlinger deltager typisk 2 af sangerne.

Herudover medvirker kirkens kor ved flere musikandagter og enkelte koncerter i løbet af året.