Kor

Vor Frue kirke har tre kor tilknyttet.

Vor Frue kirkes børnekor er for drenge og piger, der går i 2.-4. klasse. Koret medvirker ved forskellige arrangementer og gudstjenester.

Ved søndagens højmesser og andre tjenester medvirker kirkens faste kirkekor.

Desuden er der Vor Frue Kantori, hvis primære funktion er at give koncerter.

Det er godt at lovsynge vor Gud, det er herligt med dejlig lovprisning. Sl 147,1