Andre arrangementer

Økumenisk samarbejde

Vor Frue kirke er repræsenteret i Svendborg Økumeniske Komité sammen med følgende frikirker: Den katolske kirke, Baptistkirken, Pinsekirken og Frelsens Hær. Formand for komitéen er sognepræst Anne-Grete Thestrup.

En gang om året arrangerer Svendborg Økumeniske Komité en kirkevandring. Det sker palmesøndag, hvor man mødes om eftermiddagen i en af bykirkerne og går i samlet flok videre til yderligere to kirker i byen. I hver af kirkerne holdes en kort andagt bestående af tekstlæsninger og fællessang, og arrangementet sluttes af med kaffebord.

Endvidere arrangeres fællesmøder i kirkerne på skift.

Temadage

To gange om året afholdes temadag ved Vor Frue kirke.

Temadagen begynder med gudstjeneste kl. 10.00 i kirken. Dernæst er der frokost i menighedshuset efterfulgt af et foredrag. Ofte vil foredragsholderen også holde prædikenen ved gudstjenesten. Temadagen vil typisk slutte med en koncert i kirken ved én af organisterne eller inviterede musikere, som spiller musik, der knytter sig til emnet for temadagen.

For at få det fulde udbytte af dagen, er det en fordel at følge hele programmet, men man er også velkommen til at deltage udelukkende i gudstjenesten, foredraget eller koncerten.

Tjek kalenderen for en kommende temadag!