Taizé aften

Har du lyst til at synge Taizé-sange?4-5-taize-kors

Der er kommet mange fine sange fra et klosterfællesskab i den lille franske landsby Taizé. Taizé har bidraget til tidens spiritualitet med de enkle, meditative sange med tekster fra Bibelen eller enkle bønner til Gud. En Taizé-sang er en kort tekst, der synges på en enkel melodi. De korte sange gentages flere gange. Gentagelsen og koncentrationen gør, at teksterne rodfæster sig og giver mere og mere mening.

Det kræver ingen  særlige forudsætninger at deltage. Gruppen mødes i lige uger kl. 19.00 i kirken eller lejlighedsvis i menighedshuset af hensyn til andre aktiviteter.

Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til Steen Poulsen tlf. 2033 1116.